Кардіолог, кандидат медичних наук, асистент кафедри сімейної медицини

Чнгрян Гаяне Вачиківна

Посада
 • Кардіолог, кандидат медичних наук, асистент кафедри сімейної медицини Чнгрян Гаяне Вачиківна - кандидат медичних наук, асистент кафедри сімейної медицини ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, лікар-кардіолог першої кваліфікаційної категорії МОЗ України, член Європейської Асоціації Кардіологів, член Української Асоціації Кардіологів, член асоціації превентивної та антиейджинг медицини.
Освіта
 • 1995 -2001рр - вища освіта на медичному факультеті Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького за спеціальністю “лікувальна справа”.
 • 2001-2005 рр - клінічна ординатура зі спеціальності «Кардіологія», кафедра сімейної медицини ЛНМУ ім. Д. Галицького на базі інфарктного відділення КМК ЛШМД міста Львова.
 • З 2007 року - асистент кафедри сімейної медицини ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького.
 • У 2009 році - сертифікат спеціаліста за фахом “Загальна практика-сімейна медицина”.
 • В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Гібернація міокарда при гострих формах ішемічної хвороби серця: клінічні ознаки, ультраструктурні прояви, діагностика та лікування”.
 • У 2016р році - сертифікат спеціаліста за фахом “Функціональна діагностика”.
 • У 2019 році - сертифікат спеціаліста за фахом “Ревматологія”.
Наукові здобутки
 • Співвиконавець фундаментального дослідження “Особливості механізмів розвитку та клінічного перебігу гострих і хронічних форм ІХС у залежності від факторів ризику”, а також двох фундаментальних досліджень, що фінансуються МОЗ України: “Гібернація міокарда при артеріальній гіпертензії і гострому інфаркті як предиктор апоптозу кардіоміоцитів, дисфункції лівого шлуночка та розвитку серцевої недостатності” і “Вплив гострого інфаркту міокарда, артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2 типу на ультраструктурне ремоделювання міокарда і розвиток серцевої недостатності”.
 • Має здобутки в галузі клітинної кардіології.
 • Досвід проведення клінічних випробувань лікарських засобів, співдослідник 3-х рандомізованих багатоцентрових, плацебо-контрольованих досліджень.
Наукові публікації та участь в конференціях
 • Співавтор 117 друкованих робіт, в тому числі закордонних. Виступи на вітчизняних та міжнародних конгресах і конференціях, зокрема Світовий конгрес по «Серцевій недостатності», 2002 р., (Вашингтон, США), Конгрес з АГ (Афіни, Греція), 2014 р. та Європейський Конгрес кардіологів, 2017 р. (Париж, Франція), має численні виступи на «Українському Конгресі кардіологів». Співавтор патенту України. Член асоціації превентивної та антиейджинг медицини, співорганізатор об’єднання спілки вірменських лікарів України.
Участь в науково-практичних конференціях
 • Участь у науково-практичних конференціях, школах, майстер-класах, семінарах, тренінгах та ексклюзивних курсах, зокрема «Львівський міжнародний практично орієнтований курс з інтервенційної кардіології та ангіології», «Доказова медицина в практиці внутрішніх хвороб», «Імплантовані пристрої. Покази до встановлення і особливості ведення пацієнтів», «Артеріальна гіпертензія – червона мітка, курс для лікарів приватної медицини», «Високоспеціалізована діагностика та лікування серцево–судинних захворювань», «Основи кардіореабілітації», «Multidisciplinary approach to treatment of patients with cerebrovascular pathology and pain management», «Cardiovascular rehabilitation training course», «Сучасна практика та нові горизонти сімейної медицини», «Сімейні гіперхолестеринемії: від класичних уявлень до реальної практики в України», «Базова підтримка життя (Basic life Support), симуляційний тренінг по невідкладній УЗД».
Курси удосконалення та підвищення кваліфікації
 • Пройшла підвищення кваліфікації викладачів по загальній практиці-сімейній медицині: 2009 рік - «Вища медична освіта і Болонський процес» при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, м. Київ, 2020 рік у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика “Нові технології навчання”, м. Київ.
 • В своїй роботі я спираюсь не лише на клінічні протоколи, але й використовую індивідуальний підхід до кожного пацієнта, з врахуванням генетичної схильності, факторів ризику, професійних шкідливостей, а також особливостей дієти та способу життя. Завжди намагаюсь знайти зручний спосіб прийому того чи іншого препарату, щоб підвищити комплаєнс (прихильність) хворого до призначеного лікування, адже від цього залежить успіх нашої терапії.
 • Практичну роботу поєднує з викладанням в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького на кафедрі сімейної медицини ФПДО та лікувальною роботою на базі інфарктного відділення КНПК ЛШМД.